Myslivecké sdružení Polabí Travčice 412 01 Litoměřice,tel. 603/301079,e-mail ms.travcice@seznam.cz
 STŘELECTVÍ V MS POLABÍ TRAVČICE

Tradicí v našem spolku je pořádání dvou střeleckých akcí.První je vždy v měsíci květnu před zahájením lovecké sezony.Je to kontrola nastřelení kulové zbraně a je pro všechny členy kteří loví spárkatou zvěř povinná.Druhou akcí je pořádání našeho mysliveckého dne který probíhá na konci prázdnin a jehož hlavní náplní je mimo zábavy i střelba na loveckém kole.Každý rok probíhá na střelnici v Liběšicích kontrolní kulové střelby.Fotografie jsou k nahlédnutí ve fotogalerii.
Myslivecký den 
  Dne 29.8.2010 se na brokové střelnici v Travčicích uskutečnil náš tradiční myslivecký den.Počasí nám přálo a tak se vydařila jak střelba na loveckém kole,tak pro děti pořádaná střelba ze vzduchové pušky.Všichni střelci byli za své úspěchy odměněni cenami.I společenský večer s živou hudbou, vynikajícím gulášem a opékáním vuřtů se ve vynikající náladě a za zpěvu mysliveckých písní protáhl až do brzkých ranních hodin.Všichni se už těšíme na další ročník který by se měl konat opět v příštím roce