Myslivecké sdružení Polabí Travčice 412 01 Litoměřice,tel. 603/301079,e-mail ms.travcice@seznam.cz
Členské příspěvky

Poslední možnost na zaplacení členských příspěvků je do konce tohoto týdne,od 17.12 má OMS dovolenou

Od 1.10.2012 je spuštěn nový systém členské evidence a platícím členům jsou vydávány nové členské průkazy.
Potvrzené členské průkazy před uvedeným datem zůstávají v platnosti.
Členům, kteří nahlásí do své členské evidence osobní e-mail budou zpřístupněna osobní data po internetu. Na nahlášenou mailovou adresu budou zaslány přístupové kódy, které jsou uvedeny na novém členském průkazu. Člen si následně bude moci zkontrolovat zaplacení příspěvků, aktualizovat své osobní údaje v případě změn a opakovaně vygenerovat aktuální členský průkaz.
Další funkčnosti se připravují.
Pro maximální využití všech výhod je nutné si nahlásit do členské evidence kontaktní telefon a funkční e-mailovou adresu. 
Upozorňujeme všechny řádné členy naší okresní organizace, že členské příspěvky je možné si také zaplatit na tři roky dopředu kdykoliv v průběhu celého roku.
Nárok na snížený členský příspěvek je nutno doložit dokladem (potvrzení o studiu, uznání invalidního důchodu). Snížený členský příspěvek se poskytuje maximálně na jeden rok.
Dle stanov ČMMJ nezaplacením členského příspěvku do 31.12. běžného roku na nasledující rok zaniká členství. Členství se obnoví po zaplacení vstupního poplatku ve výši 100,- Kč a řádného členského příspěvku na danný rok.
Členské příspěvky po dobu dovolené lze uhradit platebním příkazem na účet č.: 1002252329/0800
s připojeným VS (Vaše r.č.).
Potvrzení o zaplacení členského poplatku si vyžádejte e-mailem na adrese:
Po registraci platby na bankovním účtu OMS Vám bude členský průkaz zaslán na e-mailovou adresu, kterou uvedete ve své žádosti.

Členské příspěvky na rok 2010 a výše:řádný člen- ve věku do 65 let               - 800 Kč,
                - starší nad 65 let                 - 500 Kč,
snížený členský příspěvek po předložení dokladu - (členství se potvrzuje na jeden rok)
- úplní invalidé                      - 500 Kč,
- studenti                              - 500 Kč,
- lesníci a myslivci z povolání - 550 Kč (není zahrnuto povinné pojitění).

Příspěvky na další rok je nutno zaplatit nejpozději do konce kalendářního roku. Členský příspěvek je spojen s povinným pojíštění dle zákona 449/01sb.(o myslivosti). Po Novém roce členům s nezplaceným příspěvkem chybí pojištění a nemohou se účastnit loveckých příležitostí!
Pořadatelé společných akcí by měli této době obzvlášť důsledně kontrolovat pojištění účastníků. 

Ke dni:
-1.1.2013 evidujeme ..............???............
-12.11.2012 evidujeme 1166 členů na rok 2012,
-30.9.2012 evidujeme 1153 členy na rok 2012,
-30.6.2012 evidujeme 1140 členů na rok 2012,
-31.3.2012 evidujeme 1125 členů na rok 2012,
-31.1.2012 evidujeme 1103 členy na rok 2012,
-31.12.2011 evidujeme 1017 členů na rok 2012,
-31.12.2011 evidujeme 1244 členy na rok 2011,
-30.3.2011 má zaplaceno čl.příspěvky - 1163 členy v našem okrese.